Friday, December 23, 2016

ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਰੋਜ਼
ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ
ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ
ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਬ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ
ਸ਼ਰੇਬਜ਼ਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਬਜੁਰਗ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖੋਂ ਹੰਝੂ
ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਪਿੰਡੇ
ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੱਥ,
ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਣਮਨੁੱਖੀ
ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਾ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਰੋਟੀ ਦੇ ਬੁਰਕ ਤੋੜਕੇ ਹਲਕ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣੇ
ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ
ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਯਾਦ ਰਖਿਓ,
ਇੱਕ ਦਿਨ ....

No comments:

Post a Comment