Friday, September 20, 2013


ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ 

ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ 
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ 
ਧੜਕਦੇ ਫਰਕਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ 
ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣਿਆਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 
ਸਮਸ਼ਾਨ ਬਣਦੇ ਹੋਏ
ਦੇਖਣਾ

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ 
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ.... 

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਵੀ 
ਕਿ ਲੋੜ ਸੀ 
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੀ
ਲੋੜ ਸੀ 
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਧੂਣੀ ਮਘਾਉਣ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਬੀ ਦੀ 
ਲੋੜ ਸੀ 
ਅੱਜ ਦੇ ਬਰਾਕਸਾਂ, ਕਾਇਸਾਂ, ਲੂਸੀਅਸਾਂ ਨੂੰ
ਬੇਟੀਏਟਸਾਂ ਨੂੰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਨ ਦੀ 
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ 
ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਚੜਾ ਕੇ 
ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ 
ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ 
ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ
ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ 
ਤੁਸੀਂ ਠੰਢੇ ਕਰ ਲਏ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 
ਰੋਮਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 
ਨਿੱਘ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ

ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ,
ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜੋਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ 

ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੜੋਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ
ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ....