Friday, September 7, 2012

ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹੋਣੀ

ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ
ਭੌਂਕਣਾ 
ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ
ਪੂਛ ਹਿਲਾਉਣਾ 
ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਖੇ ਵੱਢਣਾ 
ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 
ਭੌਂਕਦੇ 
ਪੂਛ ਹਿਲਾਉਂਦੇ 
ਵੱਢਦੇ ਹੋਏ 
ਮਾਲਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ
ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ 
ਤੇ ਉਡੀਕਣਾ ਮੌਤ ਨੂੰ...