Sunday, June 24, 2012

ਗਜ਼ਲ

ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਆਏਗਾ|
ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦਾ ਦਿਲ 'ਤੇ ਖੁਮਾਰ ਛਾਏਗਾ|

ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ,
ਬੀਜ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੰਜਰੀਂ ਖਿਲਾਰ ਜਾਏਗਾ|

ਫੁੱਲ ਕੈਂਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਫੜੇ ਹੱਥ ਹੁਸਨ ਦਾ,
ਪਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਵਿਸਾਰ ਆਏਗਾ|

ਵਸਣਾ ਰਗ ਰਗ ਤੇਰੀ ਅਸਾਂ ਲਹੂ ਬਣਕੇ,
ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਐਤਬਾਰ ਆਏਗਾ|


ਹਿੱਕ ਪਿਘਲ ਪਹਾੜ ਦੀ ਨਦੀ 'ਚ ਵਹਿ ਤੁਰਨੀ,
ਧਰਤ ਸੁੰਨੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਨਿਖਾਰ ਆਏਗਾ|