Sunday, February 14, 2016

ਫਿਰ ਬਹਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਓ ਦੋਸਤੋ
ਧਰਤ ਹਰਿਆਈ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਓ ਦੋਸਤੋ
ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਜਾਗੀ ਆਸ਼ਨਾਈ ਹੈ,
ਮੁਬਾਰਕ ਓ ਦੋਸਤੋ
ਫਿਰ ਬਹਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਓ ਦੋਸਤੋ....


ਨਿੱਘੀ, ਨਿੱਘੀ, ਹੋ ਗਈ ਧੁੱਪ ਹੈ
ਤਿੜਕੀ, ਤਿੜਕੀ, ਠੰਢੀ ਚੁੱਪ ਹੈ
ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਯਾਰੋ
ਅੱਗੇ, ਫੁੱਲ ਖਿੜਨੇ, ਕਣਕ ਪੱਕਣੇ
ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ
ਹਮਕਦਮ, ਹਮਕਦਮ, ਹਮਕਦਮ ਸੀ ਕਦੇ
ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ,
ਮੁਬਾਰਕ ਓ ਦੋਸਤੋ
ਫਿਰ ਬਹਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਓ ਦੋਸਤੋ ...


ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ
ਉੱਠ, ਉੱਠ, ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਨੇ
ਪਲੋਸੇ ਧੁੱਪ ਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਉਂ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ
ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ
ਕਿ ਮਿਲੀਂ ਹੋ ਕੇ ਹਾਣਦਾ ਹਾਣਦਿਆ  
ਉਹਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਹੈ,
ਮੁਬਾਰਕ ਓ ਦੋਸਤੋ
ਫਿਰ ਬਹਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਓ ਦੋਸਤੋ ...


Tuesday, February 9, 2016

ਤੋਪਾਂ ਅੱਗੇ, ਟੈਂਕਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਗਏ.
ਕੁਕਨੂਸ ਦੇ ਜਾਏ ਬੱਸ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਰੇ|

ਇਹ ਸਲੀਕਾ ਹੀ ਸੀ ਜ਼ਖਮ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਦਾ,
ਕਿ ਮੌਸਮ ਆਏ-ਗਏ, ਇਹ ਨੇ ਹਰੇ ਦੇ ਹਰੇ|

ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹਰਦਮ ਚਿੰਗਾੜੀ ਦਾ,
ਹੈ ਜੋ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਕੀ ਸੜੇ|

ਧੁੱਪ ਕਰੜੀ, ਲੁੱਕ ਪਿਘਲ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕੇ,
ਲੂ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ? ਲੋਹਾ ਵੀ ਢਲੇ|

ਬੁਝਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖ ਦੀਵਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ,
ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲੇ|

ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਾਤਿਲ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਰੋ ਦਵੇ,
ਐਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਜੇ ਨਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਰੇ|