Wednesday, May 18, 2011

2)

ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਵੀ

ਬੂਟਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਤੇ
ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ
ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਢੋਲਾਂ 'ਚ
ਕਣਕ ਨੂੰ ਸੁਸਰੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ
ਖੋਪੜੀ ਪਿਸ ਜਾਣ 'ਤੇ
ਜੀਭ ਨੋਚੇ ਜਾਣ 'ਤੇ
ਉਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ..

3)

ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਵੀ
ਬੂਟਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ 'ਤੇ
ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ
ਕੋਈ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜੇਗਾ
ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ
ਜਦ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਆਏਗਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹਥੋੜੇ ਹੇਠ...


Monday, May 9, 2011


ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ?


ਗੋਰਕੀ ਦਾ ਪਾਵੇਲ ਹੁਣ
'ਅਮਨ' ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਵੇ
ਕਬੀਲਦਾਰ ਹੋ ਕੇ
ਜੁਆਕਾਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ
ਤਾਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਵੇ
'ਈਜ਼ੀ ਡੇ' 'ਚ ਬੀਵੀ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਵੇ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ
ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਵੇ
'ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਮਝ
'ਟਰਾਈਆਂ' ਲਾਵੇ
ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਵੇਲ
ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ
'ਕ੍ਰਾਂਤੀ!
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ?'