Friday, April 20, 2012

ਗਜ਼ਲ

ਇਹ ਨੀਲ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ 'ਚੋਂ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹੈ,
ਤਹਿਰੀਰ 'ਚੋਂ ਕਲ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹੈ|

ਧੁੱਪ ਕੈਦ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਖੰਜਰ ਹੈ,
ਆਸ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੂਛਲ ਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹੈ|

ਝਾੜੀਂ ਫਸੇ ਬਾਰਾਂਸਿੰਗ੍ਹੇ ਦੀ ਜੋ ਸੁਰੀਲੀ ਚੀਕ ਸੀ,
ਹੁਣ ਮੇਲ ਰੁਕਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਕੋਈ ਨਗਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹੈ|

ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਲਾਗੀ ਕਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸੀ ਗਜ਼ਲਗੋ,
ਹੁਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਭਰਤੀ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹੈ|

ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲੀਲਾ ਬੜੀ ਖੇਡੀ ਗਈ,
'ਅਮਗੀਤ' ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਬਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਵਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹੈ|

 

Thursday, April 12, 2012

  

ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 
ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ 
ਬੰਦੂਕਾਂ ਬੀਜਦਾ ਸੈਂ
ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ
ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ
ਸੁਪਨੇ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ
ਬਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਤੇ 
ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
..................
..................
ਓ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲਿਓ!
ਓ  ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਓ!!
ਮੈਂ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ
ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ...