Tuesday, April 5, 2011

ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ
ਬੂਟਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ 'ਤੇ
ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ
ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ
ਹਨੇਰੀ ਬਣ ਕੇ
ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ
ਪਰ ਹਵਾ ਨੇ
ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੰਠ ਨੂੰ
ਆਵਾਜ਼ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ...