Thursday, April 10, 2014

ਉਮੀਦ

ਕਵਿਤਾ 
ਆਸ਼ਾਵਾਂ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ, ਉਡੀਕਾਂ, ਸੁਫ਼ਨੇ
ਭਲਕ ਦੇ 
ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਉਲਝਣਾਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਅੱਜ ਦੀਆਂ
ਦਰਦ, ਜ਼ਖਮ, ਸਬਕ, ਯਾਦਾਂ 
ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ 
ਕਵਿਤਾ
ਵਰਣਨ, ਚਿਤਰਣ, ਹੁੰਗਾਰੇ, ਗੀਤ
ਸਫ਼ਰ ਦੇ
ਕਵਿਤਾ ਐਪਰ 
ਖੁਦ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ....

Wednesday, April 2, 2014

ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ


ਲੋਅ ਫੁੱਟ ਚੁੱਕੀ
ਰਾਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਤਾਰਾ 
ਸਲੇਟੀ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਰਿਹਾ
ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹਾਲੇ
ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ 
ਲੱਗਭੱਗ ਖਾਮੋਸ਼
ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਯੰਤਰ
ਖੰਡ-ਖੰਡ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿੱਖਰਿਆ...