Saturday, January 18, 2014

ਲੰਬੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ


ਕਦੇ-ਕਦੇ

ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਹਨੇਰਾ ਘਟਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਧੁੰਦ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ
ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੋਰਡ ਜਿਹਾ
ਤੇ ਧੁੰਦ 

ਘਸ ਗਏ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੀ
ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਅਰੱਤ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ
ਅਕਸਰ
ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ

ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਅੰਦਰ
ਸੂਰਜ ਦਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਧੁੰਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ
ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰੱਖੋ
ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ


ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ 

ਜੁਗਨੂੰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਟਾਰਚ ਵੀ 
ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੀਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ 
ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬਲਬ
ਧੁੰਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ
ਗਰਮ ਧਰਤੀ ਨੂੰ

ਕੁਝ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਧੁੰਦ 
ਠੰਢੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਗਰਮ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ 

ਕਦੇ-ਕਦੇ
ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ
ਧੁੰਦ ਘੁਲਦੀ ਹੈ 
ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ
ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਵਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.....