Saturday, November 14, 2015

ਤੇਰਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ
ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਵੀ
ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ
ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ
ਪਿਆਰਦਾ ਹਾਂ
ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ
ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੀ
ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ.... 

No comments:

Post a Comment